Misyon

Yazdır
Bu bağlamda MEAD, hem bölgemizin hem de dünyanın jeopolitik ve jeokültürel yapısına yönelik araştırmalar yapar. Bilimsel, kültürel, felsefi ve politik toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar düzenler. Uzlaşma kültürünün kökenleri, toplumsal dayanışma, hoşgörü, tartışma, eleştirel düşünme biçimleri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapar.

MEAD öte yandan tarihsel ve kültürel araştırmalar da yapar. Bölgesel düzeyde miras envanterinin araştırılıp korunmasına ve folklörün desteklenip geliştirilmesine yardımcı olur. Eğitimin geliştirilmesi amacıyla öğrencilere burs verir, akademik çalışmaları finanse eder.

Avrupa Birliği perspektifinin geliştirilmesi, AB müktesebatına uygunluğun sağlanması ve üllkemizin uluslararası camiada saygın bir yer edinmesi amacıyla AB ülkeleri ile çağdaş değerleri benimsemiş üllkelerin kültür, bilim, felsefe ve politika alanlarında etkinlik gösteren benzer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Türkiye'nin, Doğu'da ne kadar güçlü olursa, Batı'da o kadar etkin ve saygın olacağını bilir. Toplumun farklı kültür ve yaşam biçimleriyle ortak yaşamasına yardımcı olacak projeler gerçekleştirir.

MEAD ayrıca kendi gibi evrensel değerleri benimsemiş diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar düzenler. Kitaplar, raporlar, bültenler ve dergiler yayınlar. Basın ve yayın organlarında yayınlanmak üzere programlar hazırlar, tartışmalara katılır ve organizasyonlar düzenler. Tüm bu çabalar; ortak aklın ve küresel birikimin ışığı ile yaşadığımız medeniyeti aydınlatarak, ışıltılı yarınlara adım atmak için harcanmaktadır.